مردم سالاری دینی، نظامی برتر از نظام مردم سالار و دینی
44 بازدید
محل نشر: مجموعه مقالات، تبيين مردم سالاري دينی،موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی