مشروعیت حکومت از دیدگاه امام علی(ع)
49 بازدید
محل نشر: مجموعه مقالات انديشه سياسي در گفتمان علوی، پژوهشکده علوم و انديشه سياسی
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی