امام خمینی، آزادی و حق تعیین سرنوشت
49 بازدید
محل نشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی ، همایش امام خمینی و کرامت انسانی ، 1385
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی